Plastová okna a dveře | Hliníková okna a dveře

382 251 543

Úvod

Společnost vyrábí okna a dveře z PVC profilů společnosti Profine, zn. Kömmerling a dále z hliníkových profilů společností Schüco, SAPA a Cortizo.

Celý systém kontroly a řízení jakosti výroby, montážních a stavebních prací je ve společnosti zaveden dle ČSN EN ISO 9001:2009. S cílem maximální ochrany životního prostředí  je environmentální politika u společnosti řízena v souladu s ČSN EN 14001:2005. Certifikace systému nebyla od roku 2015 již obnoována

Společnost zaměstnává více než 20 pracovníků ve střediscích:

  • výroba plastových oken a dveří
  • výroba hliníkových oken a dveří
  • středisko montáží a stavebních dokončovacích prací

Výroba na moderních strojích firmy Federhenn, Soenen Hendrik, Urban a Graule je řízena kvalitním počítačovým softwarem KLAES, zajišťujícím optimalizaci, vysokou produktivitu výroby a nejvyšší kvalitu výrobků

Kromě vlastní výroby zajišťuje společnost odbornou montáž výplní otvorů včetně příslušenství, zednické začištění dotčených stavebních konstrukcí a to jak v novostavbách tak rekonstrukcích.

V rámci rekonstrukcí panelových domů společnost zajišťuje komplexní stavěbně montážní práce. Vedle výměny oken a dveří též výměnu nebo vyzdívky meziokenních vložek, zateplení objektů, výměny ocelových balkónů, dodávky nových vstupních portálů včetně zastřešení.